Sekcja Dzieci – Małe Smoki

Wiadomym jest, iż każdy rodzic stara się, aby jego pociecha rozwijała się jak najwłaściwiej.
Na treningach oprócz zajęć czysto technicznych i ogólnorozwojowych konsekwentnie realizujemy od dawna założony plan, według którego słowa, takie jak: szacunek, miłość, dobroć i pokój stoją na pierwszym miejscu.W naszej szkole sekcja „małych smoków” (dzieci od 4. do 8. roku życia) zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno ćwiczących w niej dzieci, jak i czynnie wspierających rodziców.

Sekcja dzieci

Sekcja dzieci

Treningi prowadzi  Mistrz Wojciech Adamusik, który wraz z rodzicami  wprowadza młodych adeptów nie tylko w arkana sztuk walki, ale  przede wszystkim uczy dobra i wzajemnej tolerancji.
Dzieci są dumą naszej Szkoły.